header banner
Default

Intel geeft een afbeelding van Meteor Lake en details over het Intel 4-chipprocedé


Table of Contents

  Wat is er flauw aan. Het is intel die zijn standaard naar beneden heeft aangepast omdat TSMC steeds verder ging afwijken van de standaard. Zo was 14nm Intel gelijk aan 10 nm TSMC en intel 10nm gelijk aan TSMC 7.

  Intel heeft niets gedaan dan het speelveld gelijk trekken zodat TSMC geen oneerlijke valse marketing kon voeren.

  Verder maakt het geen hol uit of een cpu of 1, 2, 7 of 40nm gefabriceerd is. Het gaan op de prestaties en het verbruik bij die prestaties en daar zijn ze vrijwel gelijk.

  intel 10nm gelijk aan TSMC 7

  Volkomen onzin. Intel Cannon Lake had een MPP van 36nm, maar is nooit op de markt gekomen (behalve de excuus 8121 die geen hond wou kopen, en nooit buiten Azië verkrijgbaar was, in slechts een lullige 3 laptop modellen waarvan nooit iemand een in het wild gezien heeft).

  TSMC N7+ (EUV) had een MPP van 36nm, Ice lake (DUV, SAQP) heeft 40/44nm. Dus nee die zijn niet gelijk. Sowieso was Ice Lake 1 gHz Lager geklokt dan Intel 14nm omdat de Line Edge Roughness van Ice Lake zo waardeloos is. Daarom konden er geen desktop CPU's op Intel 10nm gemaakt worden, terwijl TSMC N7 (DUV) mateloos populair werd op de desktop (AMD Zen). Dus een proces dat 100% ongeschikt is voor desktops vergelijkbaar noemen met een die miljoenen keren verkocht is, dat is sowieso al kolder.

  Verder stelde Intel natuurlijl helemaal niet 'de standaard', dat deed TSMC. Intel 10nm had immers helemaal geen klanten,.allemaal weggelopen. Nokia Reefshark op 10nm gecancelled, Intel Cannon Lake mislukt, LG heeft haar hele smartphone SoC tak opgedoekt, Ericsson zwaar in de.problemem, Spreadtrum weggelopen en bijna failliet. Achronix terug naar TSMC, en Altera heeft Intel moeten overnemen om te voorkomen dat ze wegliepen, daarna heeft Intel FPGA alsnog van Xilinx verloren. Dus Intel heeft _al_ haar externe klanten verloren bij 10nm, en had daarna exact 0 externe klanten over.

  Natuurlijk boeit het dan niemand wat Intels standaard is.

  TSMC had een duidelijke standaard, waarbij de wortel van de de dichtheid gewoon netjes een lineair verband is met het node-getal. Duidelijk en simpel. Bij Intel klopte er al jaren niets meer van, want zoals uitgelegd had Ice Lake 10nm een 15% lagere dichtheid dan het mislukte 10nm Cannon Lake.

  Scotten Jones heeft ervoor gelobbied om ervoor te zorgen dat Intel de lineaire standaard van de marktleider ging volgen, wat natuurlijk nodig was omdat Intel 0 klanten had. Een potentiële Intel klant wil vergelijken met TSMC en dat ging niet met Intels onzin-naamgeving met betrekking tot 10nm. Uiteindelijk is Intel overstag gegaan.

  https://semiwiki.com/semi...intel/295767-intel-nodes/

  Sources


  Article information

  Author: Thomas Griffin

  Last Updated: 1704445441

  Views: 902

  Rating: 4 / 5 (110 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Thomas Griffin

  Birthday: 1938-03-20

  Address: 6504 Bryant Spurs Apt. 135, West Donna, OK 98724

  Phone: +4446485119768916

  Job: Biologist

  Hobby: Raspberry Pi, Hiking, Lock Picking, Running, Traveling, Skateboarding, Chocolate Making

  Introduction: My name is Thomas Griffin, I am a venturesome, enterprising, transparent, receptive, intrepid, tenacious, ingenious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.