header banner
Default

Küresel hane halkı serveti son 14 yılda ilk kez düştü


Table of Contents

  Küresel hane halkı serveti 2008 finansal krizinden sonra ilk kez düşüş gösterdi.

  İsviçre'nin en büyük bankası UBS ve Credit Suisse tarafından dünyadaki 5,4 milyar yetişkinin tahmini varlıklarına dayandırılarak hazırlanan yıllık Küresel Servet Raporu'na göre, hane halkı servetindeki istikrarlı yükseliş eğilimi 2022'de tersine döndü.

  Küresel hane halkı serveti yüzde 11,3 trilyon dolar (yüzde 2,4) azalarak 2022 sonunda 454,4 trilyon dolara geriledi. Böylece, küresel hane halkı servetinde 2008 finansal krizinden sonra ilk kez azalma görüldü.

  Kişi başı varlıklar ise 3 bin 198 dolar azalışla geçen yıl sonunda 84 bin 718 dolara geriledi. Bu gerilemenin büyük bir kısmı ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasından kaynaklandı.

  Döviz kurlarının 2021'deki seviyesinde sabit kalması halinde ise 2022'de toplam servetin yüzde 3,4, yetişkin başına servetin ise yüzde 2,2 artmış olacağı hesaplandı.

  Enflasyonun artan etkileri toplam servetin azalmasında etkili olurken, finansal varlıklar geçen yıl toplam servette görülen düşüşe en büyük katkıyı sağladı.

  Bölgesel bazda en yüksek servet kaybı toplam 10,9 trilyon dolarla Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaşandı. Asya Pasifik bölgesindeki kayıplar 2,1 trilyon dolar olurken, Latin Amerika toplam servette 2,4 trilyon dolarla artış görülen istisnai bölge oldu.

  Ülke bazında en büyük servet kayıpları ABD, Japonya, Çin, Kanada ve Avustralya'da, en büyük servet artışları ise Rusya, Meksika, Hindistan ve Brezilya'da kaydedildi.

  Toplam servetteki düşüşle birlikte, geçen yıl "servet eşitsizliği" de yüzde 1 azalışla yüzde 44,5'e geriledi.

  MİLYONERLERİN SAYISI 60 MİLYONUN ALTINDA

  Dünyadaki dolar milyonerlerinin sayısı 2022'de 3,5 milyon azalarak 59,4 milyona indi.

  Raporda, küresel servetin beş yılda yüzde 38 artarak 2027 itibarıyla 629 trilyon dolara ulaşacağı öngörüldü. Orta gelirli pazarlardaki büyümenin bu artışta itici güç olacağı tahmin edilirken, 2027'de yetişkin başına servetin 110 bin 270 dolara ve milyonerlerin sayısının da 86 milyona çıkacağı hesaplandı.

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Ntvpara Döviz
  • Ekonomi
  • Para

  Sources


  Article information

  Author: Stephanie Boone

  Last Updated: 1702173003

  Views: 650

  Rating: 4 / 5 (90 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Stephanie Boone

  Birthday: 2017-02-24

  Address: 4613 Smith Hollow, Lake Lynnbury, IN 58457

  Phone: +4085962887882123

  Job: Biomedical Engineer

  Hobby: Meditation, Skiing, Graphic Design, Tea Brewing, Astronomy, Drone Flying, DIY Electronics

  Introduction: My name is Stephanie Boone, I am a candid, bold, unreserved, valuable, radiant, enterprising, brilliant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.