header banner
Default

Tijdens de volgende bullrun stijgt de koers van Bitcoin tot 140punt000 dollar


Guy Turner, de host van het Coin Bureau kanaal op YouTube, verwacht dat de Bitcoin koers tijdens de volgende bullrun met 250 procent kan stijgen vanaf de huidige koersen. Dat zou een Bitcoin koers van ongeveer 120.000 dollar opleveren voor de volgende bullrun.

Op het moment van schrijven klokt Bitcoin binnen op 34.187 dollar per munt.

Geen kleine jongen

Laat overigens duidelijk zijn dat Guy Turner op YouTube geen kleine jongen is. Zijn kanaal kent 2,34 miljoen abonnees en behoort daarmee tot de grootste financiële kanalen ter wereld. Wat dat betreft is het alleen al interessant om zijn mening te volgen, omdat veel mensen ernaar luisteren.

“Er zijn veel manieren om de historische stijgingen van Bitcoin te meten. De manier waarop wij dat doen is om naar de vorige zone van steun en weerstand te kijken voor de gehele cyclus en dat te vergelijken met de meest recente top.

In het geval van Bitcoin lag de weerstandszone tijdens de eerste cyclus en de top kwam op 20.000 dollar te liggen. Daarmee ging Bitcoin dus 20x over de kop.

De tweede cyclus lag de sleutelzone op 10.000 dollar en de top op 70.000 dollar, waarmee Bitcoin dus 7x over de kop ging. Dit suggereert dat de rendementen met het verlopen van de tijd afnemen, wat logisch is als een asset volwassen wordt. Als we deze premisse accepteren, dan zou Bitcoin rond de 3x over de kop moeten gaan vanaf de huidige sleutelzone en de volgende top”, aldus Guy Turner.

Dat zou dan een Bitcoin koers van 140.000 dollar moeten opleveren volgens de analist.

Hoge verwachtingen van Ethereum

Bitcoin doet het momenteel veel beter dan Ethereum, maar volgens Turner is het een kwestie van tijd voordat de nummer twee van de markt aan een sterke periode begint. Volgens Turner kan Ethereum vanaf het huidige koersniveau met 726 procent stijgen tijdens de volgende bullmarkt.

“De volgende munt op onze radar is Ethereum, waarvoor we ook dalende rendementen zien. Het enige verschil is dat deze munt één cyclus achterligt op Bitcoin. De steunzone van Ethereum lag tijdens de vorige cyclus op 250 dollar en de top op ongeveer 5.000 dollar, wat een rendement van 20x oplevert.

Deze bullrun zou er dus een rendement van 7x op tafel moeten komen. De steun voor Ethereum tijdens deze cyclus lag op 2.500 dollar, waarmee een 7x een koers van 15.000 dollar op moet leveren voor Ethereum; dat is dan ook wat velen voorspellen”, aldus de analist op YouTube.

Op het moment van schrijven staat de Ethereum koers op 1.815 dollar.

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht Bitcoin of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: Lisa Lang

Last Updated: 1699126682

Views: 1105

Rating: 4 / 5 (66 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lisa Lang

Birthday: 1978-10-11

Address: 17147 Joseph Island, Butlerville, DC 08893

Phone: +4458400819755641

Job: Police Officer

Hobby: Soccer, Surfing, Arduino, Archery, Backpacking, Bowling, Cycling

Introduction: My name is Lisa Lang, I am a tenacious, resolute, risk-taking, striking, cherished, resolved, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.