header banner
Default

De Nederlandsche Bank geeft klanten een waarschuwing tegen Binance, een cryptocurrency-beurs


Table of Contents

  NOS NieuwsAangepast

  De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt klanten tegen cryptobeurs Binance. Via dat internationale platform handelen mensen in cryptovaluta.

  Het is niet uit te sluiten dat Binance op de een of andere manier bij witwassen of financiering van terrorisme betrokken is, concludeert DNB na eigen onderzoek. Binance heeft geen wettelijk verplichte registratie bij De Nederlandsche Bank, en daarom biedt het platform zijn diensten illegaal aan in Nederland, zegt DNB.

  Of er ook concrete aanwijzingen zijn dat Binance betrokken is bij illegale activiteiten, en waarom er nu specifiek voor Binance een waarschuwing uit is gegaan en niet voor andere internationale cryptobeurzen, kan DNB vanwege de geheimhoudingsplicht niet zeggen.

  Eerder gaven onder meer de Britse en de Italiaanse financiële toezichthouders een vergelijkbare waarschuwing uit.

  Klanten zijn niet in overtreding, zegt een woordvoerder van De Nederlandsche Bank. Ze kan niet zeggen of er stappen worden ondernomen tegen Binance. Binance is naar eigen zeggen de grootste cryptobeurs ter wereld, met 1,4 miljoen transacties per seconde. Hoeveel mensen in Nederland gebruikmaken van het platform is niet bekend.

  In een reactie zegt Binance op de hoogte te zijn van de waarschuwing van De Nederlandsche Bank. Het platform zegt dat het zich aan de regels te houdt en constructief samenwerkt met De Nederlandsche Bank. Binance werkt aan een aanvraag voor de vereiste registratie bij de toezichthouder.

  Sources


  Article information

  Author: Vincent Baker

  Last Updated: 1699294203

  Views: 927

  Rating: 3.7 / 5 (78 voted)

  Reviews: 99% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Vincent Baker

  Birthday: 1960-05-06

  Address: Unit 5058 Box 8272, DPO AP 73396

  Phone: +3626785640408678

  Job: Tour Guide

  Hobby: Drone Flying, Photography, Graphic Design, Poker, Aquarium Keeping, Chess, Woodworking

  Introduction: My name is Vincent Baker, I am a treasured, talented, sincere, vibrant, fearless, skilled, Determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.